Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici reactualizate, pentru “Proiectul reabilitare si modernizare sistem de iluminat public in localitatea Gratia”

  • 19 Dec 2013