Hotărâre privind stabilirea funcțiilor și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gratia, Județul Teleorman

  • 31 Iul 2017