I N V I T A Ț I E : Prin prezenta, Comuna Gratia aduce la cunoștință că este interesată să achizitioneze Servicii de tip masă pe roți – catering pentru membrii din grupul țintă în cadrul proiectului cu titlul ,, Sunt mândru că sunt bunic”

  • 30 Sep 2022