Anunț | Primăria comunei Gratia, Județul Teleorman, organizează examen concurs pentru ocuparea unui post contractual, vacant de execuție în cadrul Biroului Financiar Contabil, Achiziții Publice, Resurse Umane, Administrativ, Implementarea Proiectelor, de Referent IA debutant cu cel putin studii medii.

  • 10 Mai 2017

Concursul va consta din susținerea a două probe, scris si interviu.
Susținerea probei scrise va avea loc în data de 06.06.2017, orele 10:00 și în data de 08.06.2017 orele 14:00, proba cu interviu care se vor susține în localul Primăriei sala de ședinte a Consiliului Local.

Descarcați documentul