CONTRACT DE FINANTARE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII „ANGHEL SALIGNY” PENTRU CATEGORIA DE INVESTITII „sistemul de distribuire a gazelor naturale, inclusiv bransamente, precum si racordul la sistemul de transport al gazelor naturale”

  • 23 Mai 2023