DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru achiziţia de servicii de catering la domiciliu necesare funcţionării serviciului comunitar pentru persoane vârstnice și achizitia de masă caldă pentru copiii din centrul de zi

  • 03 Feb 2023